Eksistenserklæring:


HydroMagic
Farms ønsker å tilby mennesker sunne matvarer på en måte som er positiv for samfunnet og miljøet, i dag og i fremtiden

Vi revolusjonerer måten maten produseres og distribueres på i Norge og vi gir folk tilbake muligheten til igjen å velge flere lokale, kortreiste produkter til sine måltider

Vi produserer bærekraftig fersk fisk, salater, urter, bær samt andre helsefremmende vekster i bynære områder og bruker en kjemikaliefri kombinasjon av akvakultur, hydroponiske og mer tradisjonelle vekst teknologier


Vi reduserer miljøbelastningen fra landbruket ved å bl.a. unytte ubrukte landbruksbyninger, rehabilitere dem og drive egne moderne gårdsanlegg til oppdrett av ørret og dyrke grønnsaker.

Vi har en sosial arbeidskraftprofil ved å satse på ungdom, lokale idrettsutøvere og eldre som opplever et vanskelig arbeidsmarked. I tillegg gir helårsproduksjon muligheter til mindre bruk av deltid i en bransje som ellers er preget av sesongarbeidere.

Gjennom bruk av akvaponisk teknologi og dyrking i et beskyttet miljø, kan vi produsere fisk og ferske rene grønnsaker, som kan høstes daglig – Noe som gir kort tid og vei fra høsting til tallerken. Dette er med på å sikre matrenheten, matsikkerheten og matsuvereniteten i Norge!

Sirkulær Bioøkonomi